===
||
===
ชโย

ย้อนกลับ

ลิงซ์
เว็บไซต์ : http://lynx.browser.org
--------
โปรแกรมลิงซ์สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์เอกซ์พี
1. ดาวน์โหลดฟอนต์ Courier MonoThai จากลิ้งนี้ ดาวน์โหลด Courier MonoThai
2. นำไฟล์ courmon.ttf ไปไว้ในไดเรกทอรี C:\Windows\Fonts
3. ดาวน์โหลดฟอนต์ไฟล์ registry ที่ทำให้ cmd เห็นฟอนต์ Courier MonoThai จากลิ้งนี้ ดาวน์โหลด SetFontThai.reg
4. ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ SetFontThai.reg และ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
5. กดปุ่ม Start (ปุ่มที่เป็นรูปไอคอนโลโก้วินโดว์) ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ + ปุ่มตัว r ที่คีย์บอร์ด จะปรากฎหน้าต่าง Run ขึ้นมา แล้วทำการปล่อยปุ่มที่กดบนคีย์บอร์ดทั้งหมด
9. พิมพ์คำว่า cmd แล้วคลิกที่ปุ่ม OK หรือกดปุ่ม Enter
10. ให้ใช้เมาส์คลิกขวาที่ Title bar ของโปรแกรม cmd.exe แล้วเลือก Properties
11. คลิกที่แท็บ Font เลือกฟอนต์ เป็น Courier MonoThai เลือกขนาดตามต้องการ ซึ่งผมแนะนำขนาดฟอนต์เปลี่ยนจาก 16 เป็น 18 และทำการคลิกปุ่ม OK
12. ดาวน์โหลดโปรแกรมลิงซ์
Download Lynx 2.8.2
Download Lynx 2.8.3
13. ทำการแตกไฟล์ซิป
14. ดับเบิ้ลคลิก run_lynx.bat
15. ให้ทดสอบพิมพ์ www.chayo.org
ปล. เว็บไซต์ต้องเข้ารหัสตัวอักษรแบบ tis-620 ด้วย ถึงจะสามารถแสดงผลภาษาไทยได้
หากต้องการเปลี่ยน cmd.exe ให้แสดงผลได้เฉพาะภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวเหมือนก่อนหน้า ให้ทำการดาวน์ไฟล์ ResetFontCMD.reg จากลิ้งนี้ ดาวน์โหลด ResetFontCMD.reg
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
วิธีทำให้ cmd ในวินโดว์เอกซ์พีแสดงผลภาษาไทยได้ : เครดิต เด็กโข่งกับ Batch File
--------
โปรแกรมลิงซ์สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์เซเว่น
1. ดาวน์โหลดฟอนต์ Courier MonoThai จากลิ้งนี้ ดาวน์โหลด Courier MonoThai
2. นำไฟล์ courmon.ttf ไปไว้ในไดเรกทอรี C:\Windows\Fonts
3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Control Panel ไปที่ Region and Language คลิกที่แท็บ Administrative คลิกที่ Change system locale... และเลือก Thai (Thailand) คลิกปุ่ม OK
4. ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ SetFontThai.reg และ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
5. กดปุ่มวินโดว์ (ปุ่มที่เป็นรูปไอคอนโลโก้วินโดว์) ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ + ปุ่มตัว r ที่คีย์บอร์ด จะปรากฎหน้าต่าง Run ขึ้นมา แล้วทำการปล่อยมือที่ปุ่มที่กดบนคีย์บอร์ดทั้งหมด
6. พิมพ์คำว่า regedit แล้วคลิกที่ปุ่ม OK หรือกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด จะปรากฎหน้าต่าง Registry Editor
7. ให้ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont หรือคัดลอกข้อความนี้ Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont วางลงไปที่ช่องด้านบนแล้วกด Enter ก็ได้
5. กดปุ่ม Start (ปุ่มที่เป็นรูปไอคอนโลโก้วินโดว์) ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ + ปุ่มตัว r ที่คีย์บอร์ด จะปรากฎหน้าต่าง Run ขึ้นมา แล้วทำการปล่อยปุ่มที่กดบนคีย์บอร์ดทั้งหมด
6. แก้ไขค่า TrueType Font ที่ตำแหน่ง 0 โดยคับเบิ้ลคลิ้กที่เลข 0 และแก้ไขค่า จาก Lucida Console เป็น Courier MonoThai และทำการปิดโปรแกรม Registry Editor ได้เลย
7. พิมพ์คำว่า cmd แล้วคลิกที่ปุ่ม OK หรือกดปุ่ม Enter
8. ให้ใช้เมาส์คลิกขวาที่ Title bar ของโปรแกรม cmd.exe แล้วเลือก Properties
10. คลิกที่แท็บ Font เลือกฟอนต์ เป็น Courier MonoThai เลือกขนาดตามต้องการ ซึ่งผมแนะนำขนาดฟอนต์เปลี่ยนจาก 16 เป็น 18 และทำการคลิกปุ่ม OK
11. ดาวน์โหลดโปรแกรมลิงซ์
Download Lynx 2.8.2
Download Lynx 2.8.3
12. ทำการแตกไฟล์ซิป
13. ดับเบิ้ลคลิก run_lynx.bat
14. ให้ทดสอบพิมพ์ www.chayo.org
ปล. เว็บไซต์ต้องเข้ารหัสตัวอักษรแบบ tis-620 ด้วย ถึงจะสามารถแสดงผลภาษาไทยได้
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
วิธีทำให้ cmd ในวินโดว์เซเว่นแสดงผลภาษาไทยได้ : เครดิต FST, booiii
--------
โปรแกรมลิงซ์สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์เท็น
1. ดาวน์โหลดฟอนต์ Courier MonoThai จากลิ้งนี้ ดาวน์โหลด Courier MonoThai
2. นำไฟล์ courmon.ttf ไปไว้ในไดเรกทอรี C:\Windows\Fonts
3. คลิกปุ่ม Start (ปุ่มที่เป็นรูปไอคอนโลโก้วินโดว์)
4. คลิกปุ่มที่เป็นรูปฟันเฟือง หรือเอาเมาส์ไปชี้ที่รูปฟันเฟืองและคลิกที่ การตั้งค่า
5. คลิกที่ เวลาและภาษา
6. คลิกที่ ภูมิภาค
7. ในส่วนของ รูปแบบภูมิภาค ให้เลือกเป็น ไทย (ประเทศไทย) แล้วปิดหน้าต่าง การตั้งค่า ได้เลย
8. กดปุ่มวินโดว์ (ปุ่มที่เป็นรูปไอคอนโลโก้วินโดว์) ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ + ปุ่มตัว r ที่คีย์บอร์ด จะปรากฎหน้าต่าง Run ขึ้นมา แล้วทำการปล่อยปุ่มที่กดบนคีย์บอร์ดทั้งหมด
9. พิมพ์คำว่า regedit แล้วคลิกที่ปุ่ม OK หรือกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด จะปรากฎหน้าต่าง Registry Editor
10. ให้ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont หรือคัดลอกข้อความนี้ Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont วางลงไปที่ช่องด้านบนแล้วกด Enter ก็ได้
11. แก้ไขค่า TrueType Font ที่ตำแหน่ง 0 (คับเบิ้ลคลิ้กที่เลข 0) แก้ไขให้เป็นค่า จาก Lucida Console เป็น Courier MonoThai และทำการปิดโปรแกรม Registry Editor ได้เลย
12. กดปุ่มวินโดว์ (ปุ่มที่เป็นรูปไอคอนโลโก้วินโดว์) ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ + ปุ่มตัว r ที่คีย์บอร์ด จะปรากฎหน้าต่าง Run ขึ้นมา แล้วทำการปล่อยปุ่มที่กดบนคีย์บอร์ดทั้งหมด
9. พิมพ์คำว่า cmd แล้วคลิกที่ปุ่ม OK หรือกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด จะปรากฎหน้าต่าง Command Prompt ขึ้นมา
10. ให้ใช้เมาส์คลิกขวาที่ Title bar ของโปรแกรม Command Prompt แล้วเลือก Properties
11. คลิกที่แท็บ แบบอักษร เลือกฟอนต์ เป็น Courier MonoThai เลือกขนาดตามต้องการ ซึ่งผมแนะนำขนาดฟอนต์เปลี่ยนจาก 16 เป็น 24 และทำการคลิกปุ่ม ตกลง
12. ให้พิมพ์คำสั่ง chcp แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อตรวจสอบ code page ของภาษาเริ่มต้นของระบบ ซึ่งจะเป็น Active code page: 874
13. ให้ทำการเปลี่ยน Active code page จาก 874 เป็น 65001 (เป็น code ของ UTF 8) โดยการพิมพ์ chcp 65001 แล้วกดปุ่ม Enter
14. ให้ติ๊กถูกตรง ใช้คอนโซลแบบดั้งเดิม (ต้องเปิดใช้งานใหม่, มีผลกับทุกคอนโซล)
15. ดาวน์โหลดโปรแกรมลิงซ์
Download Lynx 2.8.2
Download Lynx 2.8.3
16. ทำการแตกไฟล์ซิป
17. ดับเบิ้ลคลิก run_lynx.bat
18. ให้ทดสอบพิมพ์ www.chayo.org
ปล. เว็บไซต์ต้องเข้ารหัสตัวอักษรแบบ tis-620 ด้วย ถึงจะสามารถแสดงผลภาษาไทยได้
--------
โปรแกรมลิงซ์สำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
1. พิมพ์ sudo apt-get install lynx
2. พิมพ์ lynx www.chayo.org