===
||
===
ชโย

ย้อนกลับ

โปรแกรมแปลงโดเมนเนมอักขระท้องถิ่น เป็น โดเมนชุดอักขระแอสกี
กรอกชื่อโดเมนเนมอักขระท้องถิ่น ตัวอย่าง เช่น ชโย.com หรือ ชโย.ไทย

โปรแกรมแปลงโดเมนชุดอักขระแอสกี เป็น โดเมนเนมอักขระท้องถิ่น
กรอกชื่อโดเมนเนมชุดอักขระแอสกี ตัวอย่าง เช่น xn--b3c2c1e.com หรือ xn--b3c2c1e.xn--o3cw4h